Vertrouwensmonitor Banken Nederland

Vertrouwensmonitor Banken Nederland

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) presenteerde op 28 september 2015 voor het eerst de Vertrouwensmonitor Banken. Er is onderzocht hoe Nederlanders denken over banken in het algemeen, de eigen bank en hoe zij verschillende aspecten van de dienstverlening ervaren. Ook maken banken in de monitor hun relevante (individuele) scores van metingen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) openbaar: de zogeheten Klantbelang dashboard scores. De Vertrouwensmonitor Banken verschijnt voortaan jaarlijks.

Op een schaal van 1 tot 5 scoort de sector als geheel een 2,8. Opvallend is dat het vertrouwen in de eigen bank een stuk hoger is: 3,2. Op het gebied van “hypotheken” scoren banken een 2,8. De meeste aandacht gaat uit naar betalingsachterstanden, waar een 2,2 voor werd behaald. Gevraagd naar de beleving van de transparantie van de eigen bank, is de score gemiddeld 3,5. De score op klantgerichtheid is 3,3. Op deskundigheid scoren de banken hoger: 3,8.

Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten van de Vertrouwensmonitor Banken die NVB-voorzitter Chris Buijink vandaag overhandigde aan minister Dijsselbloem van Financiën. Buijink: “Door feedback op te halen in de samenleving willen wij ontdekken hoe wij het vertrouwen kunnen versterken en onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.”

Banken zijn zich ervan bewust dat herstel van vertrouwen hun aanhoudende, langdurige inspanning vergt. Op basis van de onderzoeksuitkomsten en de aanbevelingen van de onafhankelijke Advisory Board focussen de banken de komende tijd op een drietal verbeterpunten:

 1. Banken committeren zich eraan dat zij in situaties waarbij de klant aangeeft dat zijn of haar persoonlijke situatie (mogelijk) wijzigt, advies of suggesties geven. Deze zijn toegespitst op de  keuzes die de klant kan maken. Banken bieden de klant een goed inzicht in wat de impact kan zijn van de persoonlijke veranderingen op de financiële situatie en producten van de klant.
 2. Banken maken expliciet hoe zij klanten met (mogelijke) betalingsachterstanden bijhypotheken kunnen helpen. Daarnaast gaan banken samen met de klant op zoek naar passende oplossingen.
 3. Banken maken het voor klanten duidelijk(er) hoe zij een klacht op een eenvoudige wijze bij de juiste persoon of afdeling in kunnen dienen. Daarnaast laten banken zien dat zij klachten serieus nemen, door zowel tijdens de behandeling van een klacht de klant goed op de hoogte te houden van de voortgang als helder uit te leggen hoe een bepaalde beslissing over de klacht tot stand is gekomen.

Door het openbaar maken van de individuele Klantbelang dashboard scores van de AFM komen de banken ook tegemoet aan de oproep tot meer transparantie van de minister van Financiën, de Consumentenbond, de Vereniging van Effectenbezitters en Vereniging Eigen Huis. De deelnemende banken en de sector als geheel hebben nu een gedegen instrument om nog gerichter aan het verdere herstel van het consumentenvertrouwen te werken. Een onafhankelijke Advisory Board onder voorzitterschap van Peter Verhoef ziet hierop toe. Daarnaast zullen de betrokken banken op basis van hun individuele scores op hun website nader ingaan op hun eigen scores en verbeteracties.

Download de Vertrouwensmonitor

Vertrouwen & Beleving

 • Vertrouwen in banken – gem. sectorscore: 2,8
 • Vertrouwen in de eigen bank – gem. sectorscore: 3,2
 • Klantgericht – gem. sectorscore: 3,3
 • Transparant – gem. sectorscore: 3,5
 • Deskundig – gem. sectorscore: 3,8

Product & Advies

 • Betalen – gem. sectorscore 4,4
 • Sparen – gem. sectorscore 4,4
 • Hypotheken – gem. sectorscore 2.8
 • Lenen – gem. sectorscore 3,3
 • Beleggen – gem. sectorscore 3,3

Service & Gebruik

 • Online dienstverlening – gem. sectorscore 4,2
 • Klantcontact – gem. sectorscore 3,6
 • Klachtbehandeling – gem. sectorscore 3,2
 • Internetbankieren – gem. sectorscore 99,75%
 • Mobiel bankieren  – gem. sectorscore 99,78%
 • iDeal             – gem. sectorscore 99,49%

 

Tags: