Aanpak

De Satius aanpak in hoofdlijnen

 

Met een op maat gemaakt loyaliteitsprogramma van Satius bent u verzekerd van een betere klanttevredenheid, loyaliteit, NPS en concurrentiepositie.

Co-creatie

De wijze waarop de opdrachten door Satius voor u uitvoert is gebaseerd op een projectmatig ‘Co-creatie’ proces. Dat houdt in dat Satius mét de opdrachtgever de projectdoelstelling bepaalt en gezamenlijk tot het gewenste eindresultaat komt.

 

Projectorganisatie

Satius stelt een projectorganisatie samen, die – afhankelijk van de bedrijfsgrootte- vaak bestaat uit een opdrachtgever, sponsor, projectleider, stuurgroep en een werkgroep.

 

Closed loop feedback

De procesmatige aanpak van het project is gebaseerd op een doorlopende Plan>Do>Check>Act ‘closed loop feedback’. Dit betekent een continue proces dat uit meerdere PDCA cycli bestaat.

 

PDCA_satius

Satius garandeert een hogere klanttevredenheid binnen een jaar

Plan

Hierbij worden alle voorbereidingen uitgevoerd, denk hierbij aan o.a. de projectorganisatie, de projectdoelstelling(en), de klantdoelgroep(en), de respondenten, de verschillende veldwerk technieken, de inhoud van de vragenlijsten, de in- en externe communicatie en een project kick-off. Bij kleinere organisaties wordt de projectorganisatie aanzienlijk vereenvoudigd.

Do

Het project wordt uitgevoerd zoals het is voorbereid. De in- én externe percepties worden gemeten en met elkaar vergeleken. De klantbelevingen (van 'verkoop t/m facturatie') en concurrentieanalyses worden inzichtelijk gemaakt en aan uw organisatie gepresenteerd. Satius maakt voor u inzichtelijk aan welke 'knoppen' uw organisatie moet 'draaien' om uw resultaten binnen een jaar te verbeteren.

Check

Uw resultaten worden met een multidisciplinair team grondig geanalyseerd en mede op basis daarvan ontstaat vanuit uw organisatie een gedragen verbeterplan. De resultaten van het onderzoek worden naar uw klanten teruggekoppeld en met uw klant(panel) wordt een dialoog aangegaan over het verbeterplan. Op basis van de klantdialogen wordt uw verbeterplan eventueel aangescherpt.

Act

Hierbij wordt het verbeterplan door uw eigen organisatie geïmplementeerd. De voortgang wordt maandelijks gemonitoord en indien van toepassing worden de 'issues' opgelost. Alle geïmplementeerde verbeteracties worden steekproefsgewijs bij uw klanten gevalideerd en getoetst op de impact ervan. De (nieuwe) werkwijzes worden in uw organisatie geborgd.

Goedkeuring

Elke fase wordt afgesloten met een ‘Go-NoGo’ besluit en een goedkeuring van de projectorganisatie.

 

Binnen 3 maanden de eerste resultaten

Satius onderscheidt in haar aanpak korte-, midden- en lange termijn resultaten. Binnen 3 maanden zijn de eerste resultaten voor uw klanten merkbaar en begint de klanttevredenheid, loyaliteit en/of de NPS te stijgen.

 

Commitment MT

Voor een succesvol project met de gewenste resultaten, verwacht Satius een commitment van uw MT/directie.

Wilt u ook meer omzet uit tevreden klanten? Wij vertellen u graag hoe.